One Girl ask to Pappu : woh kia hai jo cow ke paas 4 or mere paas 2 hain?

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Pappu : legs.


Girl : woh kia hai jo tumhari pant main hai aur meri pant mein nahi hai?

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Pappu: paisay.


Girl : woh kia hai jo log din main karne k bajaye ko raat bistar pe kartay hain.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Pappu: neend puri karte hain.


Girl : woh kia hai jo larki pehli Baar karwate huye pain ki wajah se roti hai?

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Pappu : kaan main ched.

MORAL : aap bhi apni soch ko pappu ki tarhan saaf rakhain.